Tankefelt-terapi (TFT)

TFT demper og lindrer

Tankefeltteknikker (TFT) hører inn under betegnelsen energipsykologi. Med TFT kan vi dempe og lindre følelser, inkl smerter. Ved bruk av denne teknikken kan vi også her bearbeide fortid slik at din her-og-nå-tilstand og din fremtid kan bli lysere og lettere. TFT kan også åpne døren inn til ditt ubevisste sinn og dette gir en lettere tilgang på alle ressursene som bor i hvert enkelt menneske.

Østlig medisin forent med vestlig tankegang

I Tankefeltterapi kombinerer vi spørreteknikker med østens kunnskap om kroppens energibaner. Behandlingsformen jeg har studert er en videreutviklet metode av Mats Uldal som heter forenklet “TFT med avanserte spørreteknikker“. Det benyttes lett fingerbanking på meridianer i ansikt, hender og halsområdet mens et emosjonelt problem er mentalt aktivert. Det er et godt alternativ til ordinær psykologbehandling som kan kombineres med medikamentell behandling. Den er helt smertefri.

Hva kan TFT benyttes til?
* Nedstemthet
* Alle former frykt
* Vanskelige følelser etter traumatiske opplevelser
* Tvangslidelser
* Smerte og spenningstilstander
* Sorg/tristhet
* Fobier (flyskrekk, edderkopper, slanger etc.)
* Avhengigheter (mat, sukker, rus)
* Vektreduksjon
* Lese og skrive problematikk
* Indre uro
* Sosial angst
* Sjalusi
* Prestasjonsproblemer
* Uønskedetanke- og handlingsmønster
* Seksuelle problemer
* Adferds- og konsentrasjonsproblemer

Ønsker du å prøve TFT? Klikk her for å kontakte meg!