NLP

Moderne form for psykologi

Forvandlingsverktøy

NLP( Nevro Linguistisk Programmering ) er et kraftfullt forvandlingsverktøy til å skape de endringer du ønsker i livet ditt på mange plan. Teknikkene er hentet fra strategier og metoder fra verdens beste terapeuter. NLP handler bl.a om kommunikasjon. Det å skape en mer støttende indre og ytre kommunikasjon endrer din opplevelse. Hva sier, ser, tror, tenker, føler du, som skaper denne reaksjonen i deg? Hvordan ønsker du heller å reagere?

NLP handler nettopp om hvordan vi lagrer, og har lagret informasjon, og hvilken måte vi velger å reagere ut i fra det. NLP har en dyp forståelse av og kunnskap om de psykologiske mekanismene som styrer livet vårt og dermed kan bevisstgjøring og endringer i sinn og kropp skje. Vi kan bearbeide fortiden, bevisstgjøre nåtilstanden og på den måten skape fremtiden slik du ønsker at den skal bli. Jeg kan også coache deg slik at du lettere når dine fremtidige mål som du setter deg.

Vonde opplevelser

Gjennom NLP vil du kunne bearbeide vonde opplevelser på en skånsom måte slik at du kan befri deg fra fortiden. Selve opplevelsene kan ikke endres, men følelsene som er knyttet opp til hendelsene kan transformeres slik at du blir friere inni deg.
En NLP-terapeut vil i liten grad fortelle deg hva du skal gjøre, og heller stille spørsmål ut fra nye vinklinger som gjør at du selv finner svarene, og oppdager mulighetene og ressursene i deg.

Ønsker du å teste ut NLP? Klikk her for å kontakte meg